Terminy ważności kosmetyków


Kupując w naszym sklepie masz pewność, że termin ważności zakupionego produktu jest kontrolowany i monitorowany przez pracowników Wizaż24 i system informatyczny naszego sklepu.

Prawo UE z 2009 roku mówi, że wskazanie daty minimalnej ważności nie jest konieczne w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają natomiast informację o okresie, w jakim po otwarciu opakowania jego zawartość może być bezpiecznie stosowana.
Zgodnie z powyższym prawem producent jest zobowiązany umieścić symbol otwartego słoiczka (tzw. PAO, z ang. period after opening) z podaniem liczby miesięcy (lub lat) bezpiecznego używania kosmetyku po otwarciu opakowania. Jeśli więc znaczek PAO na kosmetyku określony jest np. jako 12 M, oznacza to, że można go używać 12 miesięcy od daty otwarcia.

Wszystkie kosmetyki z okresem trwałości poniżej 30 miesięcy, mają na opakowaniach datę ważności. Termin ważności zawiera konkretny dzień, miesiąc i rok (albo miesiąc i rok) oraz formułkę: „Najlepiej zużyć przed końcem”.

Seria produkcji jest jedynie wewnętrznym oznakowaniem producenta i służy do wewnętrznych celów producenta m.in. identyfikowania partii, jest dowolnie konfigurowana. Szyfrowanie tych danych nie jest podawane do publicznej wiadomości. Internetowe systemy sprawdzania terminów ważności kosmetyków, próbują zgadywać i dekodować datę produkcji na podstawie tego kodu. Do określenia terminu ważności kosmetyku bazują na średnim czasie przydatności wszystkich kosmetyków, nie analizując ich typu, składu, użytych konserwantów czy sposobie pakowania, który również ma znaczenie. W żaden sposób nie mogą być odzwierciedleniem rzeczywistości.

Obowiązujące przepisy UE i informacje przekazane od producentów są zastosowane w kontrolowaniu przydatności do użycia przez system sklepu Wizaż24.pl