Sunlight

Sortowanie : POPULARNOŚĆ | NAZWA | CENA

Sunlight Rinse Aid nabłyszczacz do zmywarek 500 ml

Do stosowania w połączeniu z tabletkami do zmywarek Sunlight Classic. SUNLIGHT NABŁYSZCZACZ Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

20.24 PLN
PODGLĄD